KONGREYE KALAN SÜRE


DAVET

Değerli Meslektaşlarım, Dostlarım,

Bildiğiniz gibi tıp bilimlerinin son yüzyılda gösterdiği hızlı gelişme, kısmen ülke gelişmişlik düzeyine paralellik gösterse de genelde insanların ortalama yaşam sürecini yükseltip, bebek ve erişkinlerin pek çok hastalıktan ölümü azaltmıştır. Sağlık çalışanları da bu gelişmeye ve büyüyen bilime yetişebilmek, en azından ayak uydurabilmek üzere belirli branşlarda uzmanlaşmak durumunda kalmaktadır. Bu uç branşlaşma (Pratisyen - İç Hastalıkları - Kardiyoloji - Girişimsel Kardiyoloji) ya da (Pratisyen - Genel Cerrahi- Hepatobiliyer Cerrahi) hekimleri bütüncül bakış perspektifinden uzaklaştırmıştır. Bilim bu şekilde gelişirken hekimlerin bakış açıları hastalıklara tek yönlü bakma gibi bir handikap da geliştirmeye yol açmıştır.

Böylece birçok hekim hastalığın esas bağlantılı/kök sebebini araştırmadan doğrudan kendi branşıyla ilgili tedaviler sunma durumunda kalmış, talebin yoğunluğu, sürenin kısalığı, yönetim ve yöneticilerin doğal popülist baskıları, ekonomik nedenler vs. eksik ve tek yönlü tanı ve tedavilerin artmasına, bu da hasta güvenini azaltmaya başlamıştır.

Buna reaktif olarak hekimler arasında bütüncül, holistik, GETAT, fonksiyonel tıp benzeri isimlerle gayrı resmi uzmanlaşma arayışları yoğunlaşmıştır. Büyük ölçüde üniversiter metodolojiden uzak, bireysel çaba, düşünce ve yorum ağırlıklı gelişen bu arayışlar popülarite ve kazanç arayışı içinde gelip geçici modalar oluşturmakta ve sınırlı taraftar ve uygulayıcı kitlesi içinde hızlı bir devinim göstermektedir.

Klasik tıp eğitimimiz içerisine; dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, nöroloji, hareket sistemi, endokrinoloji, mikrobiyotamız, çevremiz gibi sanal bölümlere ayırdığımız bedenimiz ve ruhumuz aslında birbirinden ayrı tutulmaması gerekli, her biri birbirini ciddi şekilde etkileyen ve tamamlayan bütün bir yapıdır. Hasta ve hastalıklara bu sistemler biyolojisi bakışı ile bakmadıkça kök nedenlere ulaşmak son derece zordur.

Birincisini yapacağımız kongremizde sağlık sorunlarına bu sistemler biyolojisi içine nasıl bakacağımızı, rahatsızlıklara yol açan kök nedenlere nasıl ulaşacağımızı, bu bakışın modern bilim düşüncesi mantık yapısı içerisinde nasıl şekillenmesi gerektiğine birlikte bakacak, tüm hekimler ve sağlık çalışanların, ilaç sanayii ve sağlık sektörünün geleceğin bilim mantığı içerisine nasıl yorum yapmaları gerektiği konusunda farklı bir pencere açmaya çalışacağız.

Saygılarımızla,

Organizasyon Kurulu Adına
Prof. Dr. Cihan AKSOY
Kongre Başkanı